Tłuszcz

about-1

Witamy w Tłuszczu
Gmina Tłuszcz położona jest na Mazowszu, po prawej stronie Wisły, administracyjnie usytuowana w województwie mazowieckim i powiecie wołomińskim. Przez gminę przebiegają liczne połączenia kolejowe i drogowe, m.in. z Warszawą, Ostrołęką, Białymstokiem, Legionowem i Pilawą. Czas dojazdu do centrum Warszawy samochodem lub pociągiem nie przekracza godziny. Jednak nie tylko ta bliskość serca kraju jest atutem miasta i gminy Tłuszcz. Zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszej gminy oraz do nawiązania wzajemnych kontaktów gospodarczych i handlowych z firmami działającymi na naszym terenie.
Teren Gminy to część Równiny Wołomińskiej, płaski, na ogół nizinny, urozmaicony i upiększony (zwłaszcza w południowej części) występującymi lasami. Występujący drzewostan to głównie sosna i brzoza. W niektórych miejscach zachowały się fragmenty starych drzewostanów naturalnego pochodzenia, tworząc rezerwat przyrody. Najbliżej Tłuszcza rezerwat taki występuje w okolicy Jasienicy i Klembowa - tzw. rezerwat "dębina". Bogata szata roślinna i urozmaicony teren, stwarzają korzystne warunki bytowania dla wielu gatunków ssaków i ptaków. Przez znaczną część gminy przepływa rzeka Cienka
z dopływami w II klasie czystości, z jej wód korzysta głównie rolnictwo.
Stolica gminy - Tłuszcz, położona jest w odległości 34 km. od Warszawy przy linii kolejowej Warszawa - Petersburg.