Stowarzyszenie na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych AB OVO na potrzeby realizacji projektu „Punkty dla Rodziny”, poszukuje kandydata/ki na stanowisko INSTRUKTOR ZAJEĆ TEATRALNYCH

Stowarzyszenie na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych AB OVO z siedzibą w Tłuszczu ul. Warszawska 10 na potrzeby realizacji projektu „Punkty dla Rodziny”, w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych
poszukuje kandydata/ki na stanowisko
INSTRUKTOR ZAJEĆ TEATRALNYCH

Treść ogłoszenia*

Comments are closed.