Punkty Stałej Energii świetlice środowiskowe

W ramach konkursu „WzMOCnij swoje otoczenie” organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Stowarzyszenie na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych AB OVO we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tłuszczu, od 01.09.2019r. realizuje projekt „Punkty Stałej Energii – świetlice środowiskowe”.

Zadanie realizowane jest w 3 Placówkach Wsparcia Dziennego na terenie gm. Tłuszcz, tj. w Punkcie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Tłuszczu, w Jasienicy i w Stryjkach. Działania zostały skierowane do 45 dzieci w wieku 5-15 lat, zamieszkujących na terenie gminy Tłuszcz, w tym dzieci niepełnosprawnych. Wsparciem objęci zostali również rodzice dzieci – łącznie 90 osób.

Celem projektu jest aktywizacja życia społecznego i kulturalnego dzieci i młodzieży, poprzez organizację zajęć muzycznych, arteterapii i terapii neurorozwoju. Uczestnicy projektu mieli również możliwość wzięcia udziału w jednodniowej wycieczce integracyjnej do Gospodarstwa Edukacyjnego – Cuda i Wianki w Kicinach. Dzieci  i dorośli uczestniczyli w warsztatach decoupage, zwiedzali zagrodę zwierząt, rodzice samodzielnie szyli poduszki a dzieci piekły podpłomyki       Nie zabrakło również elementu integrującego – ogniska z kiełbaskami.  Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów. Podczas spotkań, każdy czerpie radość, zadowolenie i możliwość rozwoju nieodkrytych pasji i zainteresowań. Sukces projektu opiera się na prostym przesłaniu, że rodzina jest punktem stałej energii, a rodzina może czerpać energię m.in. z takich miejsc jak świetlice środowiskowe w gminie Tłuszcz. Projekt realizowany jest do 30.11.2019r.     

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanym przez Polskie Siecie Elektroenergetyczne S. A. www.raport.pse.pl

Comments are closed.