Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej do projektu „Punkty dla Rodziny”

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej do projektu „Punkty dla Rodziny”

w celu wyłonienia kandydata na stanowisko : instruktor zajęć teatralnych

W dniu 13.10.2017 r w Tłuszczu przy ul. Warszawskiej 10, odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w składzie:

  1. Aleksandra Skonieczna - koordynator projektu Punkty dla Rodziny
  2. Marta Kułak- Koordynator z ramienia Stowarzyszenia na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych AB OVO

3. Aneta Klukowska- Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych AB OVO

Zadaniem Komisji była weryfikacja złożonych dokumentów i dokonanie wyboru specjalisty na stanowisku instruktor zajęć muzycznych do projektu Punkty dla Rodziny zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym.

Do dnia 12.10.2017 r. - ostatecznego terminu składania dokumentów wpłynęła 1 oferta jako odpowiedz do zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie miodziowioska.pl w dniu 04.10.2017  z której została wyłoniona następująca kandydatka :

1. Pani Elżbieta Kossowska- zam. Warszawa ul. Polnych Kwiatów 8- instruktor zajęć teatralnych

Tłuszcz, dnia 13.10.2017r.                           

Comments are closed.