O nas

about-1

Edukacyjny plac zabaw rozpowszechniający pszczoły i pszczelarstwo
Patronat Mazowieckiego Związku Pszczelarskiego.

Proponujemy m.in.:
• Lekcje edukacyjne
• Warsztaty kreatywności
• Pszczeli oblot Tłuszcza – Marsz Nordic Walking połączony ze zwiedzaniem miejsc historycznych w Tłuszczu: tablica upamiętniająca 150 – lecie kolei Petersburskiej, pomnik „Siewby”, cmentarz wojenny z 1920r., pomnik żołnierzy 32 pułku piechoty Armii Krajowej, wizyta w Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej – wystawy czasowe oraz izba poświęcona pszczelarstwu z ponad 100 letnim ulem…
• Pokaz filmu pt.: „Siewba – fenomen XX wieku”.
• Wizyta w Gospodarstwie Agroturystycznym – pokaz sprzętu stosowanego dawniej w gospodarstwie, ognisko.

Doświadczenie „Ab ovo”

Stowarzyszenie Na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych „Ab ovo” powstało 20 maja 2013 r. i funkcjonuje przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuszczu. Zrzesza pracowników socjalnych, pracowników Centrum Kultury Sportu i Rekreacji, słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz przedsiębiorców. Jest żywym stowarzyszeniem powstałym z potrzeby zauważanej przez profesjonalistów, że organizowanie społeczności lokalnych (OSL) jako 3 metoda środowiskowej pracy socjalnej jest szansą na rozwiązywanie wielu problemów społecznych, zaspokajanie potrzeb lokalnych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu mieszkańców. Katarzyna Rostek – Kierownik OPS jest liderem oraz organizatorem społeczności lokalnych, realizatorem Programów Aktywności Lokalnych, twórcą i realizatorem wielu projektów społecznych współfinansowanych przez EFS, ministerstwa oraz innych grantodawców.  Przy jej udziale i wsparciu powstały takie miejsca jak Klub Integracji Społecznej, Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie oraz UTW, którego jest rektorem.  Pani Aleksandra Skonieczna – Prezes Stowarzyszenia, jest organizatorem społeczności lokalnych, koordynatorem Uniwersytetu Trzeciego Wieku, koordynatorem projektu systemowego współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu Społecznego.  Organizuje inicjatywy lokalne m.in. sesja zdjęciowa do kalendarza dla Seniorów, wyjazdy wakacyjne dla dzieci, lato w mieście w Punkcie Pomocy Dziecku i Rodzinie. Pan Błażej Michalczyk i Agnieszka Mroczek są  pracownikami socjalnymi pracującymi w środowiskach wiejskich naszej gminy. Ponadto organizują wsparcie OSL w sołectwach. Pani Agnieszka ponadto jest wolontariuszem w terapii neurorozwoju w PPDziR. Troje członków stowarzyszenia to słuchacze UTW - liderzy lokalni, którzy przy wsparciu pracowników OPS organizują społeczność w swoich wioskach. Członkiem „Ab ovo” jest również Pani Aneta Klukowska, która jest księgową z bardzo dużym doświadczeniem zawodowym w rozliczaniu dotacji z różnych źródeł. Członków łączy wspólna pasja i doświadczenie zawodowe co daje gwarancję powodzenia wielu inicjatyw czego dowodem są zrealizowane projekty w ramach OPS oraz zaprzyjaźnionych lokalnych organizacji społecznych. Wiele inicjatyw można obejrzeć na stronie www.opstluszcz.pl. Ogromnym atutem jest bardzo dobra znajomość problemów i potrzeb lokalnych, a także umiejętność współpracy partnerskiej w środowisku lokalnym.  OPS jest liderem partnerstwa na rzecz rozwoju gminy Tłuszcz.

Nasza oferta

1
2
3
4

 

MIODZIOWIOSKA

Patronat Mazowieckiego Związku Pszczelarskiego.

OPŁATY
  • Obsługa grupy w Miodzio Wiosce: 19 zł/osobę
  • Warsztaty rękodzielnicze: cena wg wyboru warsztatu od 2 – 13 zł/osobę
  • Zajęcia edukacyjne z pszczelarzem: 100 zł/grupę
DLA KOGO?
  • Warsztaty dla najmłodszych (przedszkole – 2 klasa)
  • Warsztaty dla średniaków (2-4 klasa)
  • Warsztaty dla najstarszych.
INFORMACJE DLA OPIEKUNÓW

Edukacyjny plac zabaw rozpowszechniający pszczoły i pszczelarstwo.