Category Archives: Projekt “Punkty dla rodziny”

Stowarzyszenie na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych AB OVO 0 na potrzeby realizacji projektu „Punkty dla Rodziny” Poszukuje kandydata/ki na stanowisko ARTERAPEUTY

Stowarzyszenie na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych AB OVO z siedzibą w Tłuszczu ul. Warszawska 10 na potrzeby realizacji projektu „Punkty dla Rodziny”, w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Poszukuje kandydata/ki na stanowisko ARTERAPEUTY Treść ogłoszenia pdf*
Więcej

Stowarzyszenie na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych AB OVO 0 na potrzeby realizacji projektu „Punkty dla Rodziny” Poszukuje kandydata/ki na stanowisko INSTRUKTOR ZAJEĆ TEATRALNYCH

Stowarzyszenie na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych AB OVO z siedzibą w Tłuszczu ul. Warszawska 10 na potrzeby realizacji projektu „Punkty dla Rodziny”, w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Poszukuje kandydata/ki na stanowisko INSTRUKTOR ZAJĘĆ TEATRALNYCH Treść…
Więcej

Stowarzyszenie na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych AB OVO 0 na potrzeby realizacji projektu „Punkty dla Rodziny” Poszukuje kandydata/ki na stanowisko INSTRUKTOR ZAJEĆ MUZYCZNYCH

Stowarzyszenie na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych AB OVO z siedzibą w Tłuszczu ul. Warszawska 10 na potrzeby realizacji projektu „Punkty dla Rodziny”, w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Poszukuje kandydata/ki na stanowisko INSTRUKTOR ZAJEĆ MUZYCZNYCH Treść…
Więcej