Category Archives: Projekt “Punkty dla rodziny”

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej do projektu „Punkty dla Rodziny”

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej do projektu „Punkty dla Rodziny” w celu wyłonienia kandydata na stanowisko : instruktor zajęć muzycznych W dniu 18.03.2019 r w Tłuszczu przy ul. Warszawskiej 10, odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w składzie: Aleksandra Skonieczna - koordynator projektu Punkty dla RodzinyMarta Kułak- Koordynator z ramienia Stowarzyszenia na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych…
Więcej

Stowarzyszenie na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych AB OVO na potrzeby realizacji projektu „Punkty dla Rodziny” Poszukuje kandydata/ki na stanowisko INSTRUKTOR ZAJEĆ MUZYCZNYCH

Stowarzyszenie na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych AB OVO z siedzibą w Tłuszczu ul. Warszawska 10 na potrzeby realizacji projektu „Punkty dla Rodziny”, w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Poszukuje kandydata/ki na stanowisko INSTRUKTOR ZAJĘĆ MUZYCZNYCH…
Więcej

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej do projektu „Punkty dla Rodziny”

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej do projektu „Punkty dla Rodziny” w celu wyłonienia kandydata na stanowisko : instruktor zajęć teatralnych W dniu 13.10.2017 r w Tłuszczu przy ul. Warszawskiej 10, odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w składzie: Aleksandra Skonieczna - koordynator projektu Punkty dla RodzinyMarta Kułak- Koordynator z ramienia Stowarzyszenia na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych…
Więcej

Stowarzyszenie na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych AB OVO na potrzeby realizacji projektu „Punkty dla Rodziny”, poszukuje kandydata/ki na stanowisko INSTRUKTOR ZAJEĆ TEATRALNYCH

Stowarzyszenie na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych AB OVO z siedzibą w Tłuszczu ul. Warszawska 10 na potrzeby realizacji projektu „Punkty dla Rodziny”, w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych poszukuje kandydata/ki na stanowisko INSTRUKTOR ZAJEĆ TEATRALNYCH…
Więcej