Aktualności

Punkty Stałej Energii świetlice środowiskowe

W ramach konkursu „WzMOCnij swoje otoczenie” organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Stowarzyszenie na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych AB OVO we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tłuszczu, od 01.09.2019r. realizuje projekt „Punkty Stałej Energii – świetlice środowiskowe”. Zadanie realizowane jest w 3 Placówkach Wsparcia Dziennego na terenie gm. Tłuszcz, tj. w Punkcie Pomocy Dziecku…
Więcej

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej do projektu „Punkty dla Rodziny”

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej do projektu „Punkty dla Rodziny” w celu wyłonienia kandydata na stanowisko : instruktor zajęć muzycznych W dniu 18.03.2019 r w Tłuszczu przy ul. Warszawskiej 10, odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w składzie: Aleksandra Skonieczna - koordynator projektu Punkty dla RodzinyMarta Kułak- Koordynator z ramienia Stowarzyszenia na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych…
Więcej

Stowarzyszenie na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych AB OVO na potrzeby realizacji projektu „Punkty dla Rodziny” Poszukuje kandydata/ki na stanowisko INSTRUKTOR ZAJEĆ MUZYCZNYCH

Stowarzyszenie na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych AB OVO z siedzibą w Tłuszczu ul. Warszawska 10 na potrzeby realizacji projektu „Punkty dla Rodziny”, w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Poszukuje kandydata/ki na stanowisko INSTRUKTOR ZAJĘĆ MUZYCZNYCH…
Więcej