Monthly Archives: sierpień 2017

Protokół z wyboru najkorzystniejszych ofert w ramach projektu „ Punkty dla Rodziny „ współfinansowanego przez UE w ramach EFS

Protokół z wyboru najkorzystniejszych ofert w ramach projektu „ Punkty dla Rodziny „ współfinansowanego przez UE w ramach EFS Komisja rekrutacyjna Stowarzyszenia na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych Ab OVO w Tłuszczu na potrzeby realizacji projektu „ Punkty dla Rodziny”  wyłoniła osoby których kandydatury wpłynęły  jako odpowiedz na zapytania ofertowe zamieszczone stronie miodziowioska.pl w dniu 11.08.2017…
Więcej

Stowarzyszenie na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych AB OVO 0 na potrzeby realizacji projektu „Punkty dla Rodziny” Poszukuje kandydata/ki na stanowisko ARTERAPEUTY

Stowarzyszenie na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych AB OVO z siedzibą w Tłuszczu ul. Warszawska 10 na potrzeby realizacji projektu „Punkty dla Rodziny”, w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Poszukuje kandydata/ki na stanowisko ARTERAPEUTY Treść ogłoszenia pdf*
Więcej

Stowarzyszenie na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych AB OVO 0 na potrzeby realizacji projektu „Punkty dla Rodziny” Poszukuje kandydata/ki na stanowisko INSTRUKTOR ZAJĘĆ RĘKODZIELNICZYCH

Stowarzyszenie na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych AB OVO z siedzibą w Tłuszczu ul. Warszawska 10 na potrzeby realizacji projektu „Punkty dla Rodziny”, w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Poszukuje kandydata/ki na stanowisko INSTRUKTOR ZAJĘĆ RĘKODZIELNICZYCH Treść…
Więcej